stefankova

Rodinné centrum Ráčik – miesto, kde môžu deti prejaviť svoju tvorivosť

V mestskej časti Bratislava – Rača už 10 rokov úspešne funguje Rodinné centrum Ráčik. Dvere centra sa podarilo otvoriť verejnosti  a urobiť z neho „verejnú obývačku“, kde môžete kedykoľvek vojsť, uvariť si kávu a príjemne stráviť čas s deťmi či bez nich. O práci s dobrovoľníkmi, rodičmi, ich deťmi a komunitou nám napísala Marta Štefánková. Rodinné centrum má za sebou dekádu úspešných aktivít, vrátane…

gregussova

Ulita ponúka deťom aktivity bez bariér

Monika Gregussová pôsobí v občianskom združení Ulita od roku 2010. Hlavnou činnosťou Ulity je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany na petržalskom sídlisku. Centrum ponúka poradenské, voľnočasové a vzdelávacie aktivity s cieľom rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám. V čom spočíva vaša práca s mládežou a ako dlho sa jej venujete? V súčasnosti pôsobím ako koordinátorka…

čiernikova

Rada mládeže vytvára mladým nové možnosti realizácie a osobnostného rastu

Rada mládeže Žilinského kraja zastupuje oprávnené záujmy detí a mládeže na území a pomáha tak pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej stránke na území Žilinského kraja. Medzi pravidelné aktivity RMŽK patria vzdelávacie tréningy a školenia, informačno-aktivizačné kampane, konferencie a diskusné workshopy, tvorivé dielne, aktivity podporujúce spoluprácu mladých…

radimakova

Dôkaz o prínose práce s deťmi? Osvojené správanie, slová, skutky…

Osobnostný rast, posilňovanie medziľudských vzťahov, rozvoj neformálneho vzdelávania – aj toto sú výsledky pravidelnej a intenzívnej činnosti organizácií, ktoré sa aktívne venujú deťom a mladým ľuďom na Slovensku. Za každým takýmto úspechom stoja osobnosti, ktoré na prvé miesta vo svojom rebríčku hodnôt postavili potreby druhých. Jednou z takýchto osobností je i Paulína Radimáková. Vyštudovala špeciálnu pedagogiku na…

šabatkova

OZ Poza školu chce deťom ukázať, aké zábavné môže byť učenie

V obci Omšenie, neďaleko Trenčianskych Teplíc pôsobí už 9 rokov občianske združenie Poza školu.  Ak vás zaujal názov, neznepokojujte sa, jeho členovia neposielajú deti poza školu. Práve naopak, snažia sa o to, aby deti do školy chodili s radosťou. Cieľom je ukázať deťom, aké zábavné môže učenie byť. Svojimi projektami vzdelávajú deti v škole i mimo…