ondrasikova

Aby spoločnosť dobre fungovala a rozvíjala sa, potrebuje vnímavú, kriticky mysliacu a zrelú mládež

Misiou Združenia PRE LEPŠÍ ŽIVOT je posilňovanie rozvoja rómskych, marginalizovaných komunít na východnom Slovensku. Skupina ľudí, ktorí stoja za združením pochopila, že problémy rómskej komunity potrebujú komplexný a systematický prístup. Ich túžbou je život v zdravej multikultúrnej vidieckej komunite, naplnenej dobrými vzťahmi, vitálnymi rodinami a zodpovednými jednotlivcami. Združeniu sa podarilo zmobilizovať mladých ľudí, ktorí vytvorili…

michalica

Anton Michalica: Chceme naučiť deti, že poctivá práca dokáže priniesť reálne výsledky

Misia mladých pracuje s deťmi a mladými ľuďmi najmä z vidieckeho prostredia a zo sídliska mesta Tvrdošín. Primárne sa zameriava na rodiny so znevýhodnením, najmä matky bez manžela, partnera, s maloletými deťmi (vdovy, týrané, po rozvode). Misia mladých povzbudzuje rodiny v núdzi k vlastnej aktivite a sebestačnosti. Učí ich, ako chovať hospodárske zbieratá a pestovať zeleninu a ovocie. V roku 2012 rozbehli…

nagy

Peter Nagy: Budúcnosť je silnou motiváciou. Deti sú našou budúcnosťou

Matej Nagy pôsobí v občianskom združení Ichtys, ktoré v uliciach Devínskej Novej Vsi v rámci nízkoprahového klubu a terénnej práce poskytuje odborné služby pre deti a mládež vo veku 6 až 26 rokov. Deti a mládež, ktoré častokrát svoj voľný čas trávia pasívnym spôsobom, nachádzajú v ICHTYSe priestor na hry, rozhovor a pomoc s problémami. Pracovníci sa…

hurtisova

Barbora Hurtišová: Práca s mládežou je proces vzájomného učenia sa, ktorý obohacuje všetkých zúčastnených

Barbora Hurtišová sa práci s mládežou venuje od roku 2010, kedy začala pôsobiť v nitrianskom Združení STORM ako dobrovoľníčka. Medzičasom vystriedala viacero pozícií aj v iných organizáciách. V súčasnosti pracuje ako koordinátorka v Programe CIRKUS a zároveň ako kontaktná pracovníčka. V čom spočíva Vaša práca s mládežou a ako dlho sa jej venujete? Na jednej strane moja práca spočíva v priamom…

kahan

Mladí sa musia naučiť žiť v zmenených klimatických a socioekonomických podmienkach

Strom života vznikol v roku 1979 a do deväťdesiatych rokov spočívala jeho hlavná činnosť v organizovaní mládežníckych táborov, zameraných na záchranu kultúrnych pamiatok. V súčasnosti sa venuje predovšetkým environmentálnej výchove detí a mládeže do 15 rokov. Partnermi Stromu života sú najmä učitelia materských a základných škôl na celom území Slovenska. Pre všetkých záujemcov o spoluprácu poskytuje príručky s témami  z oblasti ochrany…