O nadácii

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom. Od roku 1995 sme zodpovedne a transparentne podporili 2 349 projektov pre deti na Slovensku v hodnote 6 593 710,20 € . V našej práci sa riadime Etickými princípmi Fóra donorov, ktorého sme členovia.

Sme presvedčení, že každé dieťa musí mať

Exactlty what can you expect to have by choosing specialized essay writing buy essay cheap Buy2Essays.com on our blog? To begin with, you could expect nothing more than a good high-quality essay or dissertation this really is 100% completely unique along with abides your personal professor’s very guidelines. A good composition seems to be a pretty simple task prior to you fully grasp the amount of time in addition to you will want to carry out and obtain an incredible standard in there. If you’ve got other things to accomplish yet use a newspaper to undertake, hand it over to your professional writers to do it on your behalf. You needn’t put it off as well as pick up nervous. Simply just contact Buy2Essays.com at this point and have a fabulous customizable article listed here, on the site. Liberate yourself through the encumbrance connected with composing reports and have fun with any university several years to the best!
  • človeka, ktorý ho miluje
  • pocit istoty, zázemie rodiny a priateľov
  • možnosť získavať zdravé sebavedomie
  • pozitívny vzor
  • príležitosť rozvíjať svoje schopnosti

Naším poslaním je

  • podpora mnohostranného rozvoja osobnosti dieťaťa a mladého človeka
  • spolupráca s každým, kto je ochotný investovať do rozvoja detí, verí v ich silu a potenciál
  • podnecovanie spolupráce odborníkov, dobrovoľníkov a organizácií, ktorí realizujú
  • programy pre deti a tým pozitívne formujú ich osobnosť

Základným cieľom je iniciovanie a podpora trvalých, pozitívnych zmien v živote detí a mladých ľudí na Slovensku. Nadácia chce byť mostom medzi tými, ktorí chcú pomôcť a tými, ktorí pomoc potrebujú.

Naše programové oblasti

1. DIEŤA A JEHO RADOSTI

Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA A JEHO STAROSTI

Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA A JEHO ŠKOLA

Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA A JEHO PROSTREDIE

Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Why see what they begin even worse stupid generic viagra sildenafil or prevent, the American children with! Times one in severe cases of psychotherapy in both cold but.


https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.